Základní terminologie - redakční systém, doména, webhosting, registrace domén

Vysvětlení pojmů doména, registrace domén, webhosting, redakční systém, HMTL

Co je to webhosting

 

webhosting, mailhosting

 

Webhosting je poskytnutí prostoru pro Vaši webovou stránku, prostoru pro maily a další služby související s provozem www stránky nebo mailů. Přičemž tento prostor je poskytnut tak, že se váže na příslušnou doménu. Pro www stránky tedy získáte web prostor (webhosting), reprezentovaný adresou cokoliv.vlastni-domena.cz (příp. .com apod.). Zároveň získáte maily (mailhosting) cokoliv@vlastni-domena.cz (příp. .com apod.).


Co je to doména

doména, registrace domény, doménové jméno

 

Doména je název s koncovkou .cz, .com a .eu apod. (napr. doprava-spedice.cz), který si předplatíte a stává se Vašim vlastnictvím, nebo ji předplatí registrátor ve Váš prospěch. Doména se předplácí většinou na rok. Doménu (pokud za ni pravidelně platíte) Vám standardně nemůže nikdo vzít, příp. ji používat bez Vašeho vědomí. Doména může být odebrána v specifických případech rozhodnutím soudu a to hlavně v případě, že v čase registrace domény existuje ochranní známka shodná s názvem domény apod.


Co je to webhostingový program

webhosting

 

Webhostingový program určuje kolik prostoru, kolik mailů a jaké nadstandardní služby (jako např. PHP, SQL, Cron) Vám budou v souvislosti s Vaší doménou nabízeny.


Co je to kontaktní e-mail

email, kontaktní email, mailhosting

 

Kontaktní email je mailová adresa, kterou jste zadali při registraci. Přes tento mail s Vámi budou pracovníci společnosti nabízející hosting a příp. redakční systém prioritně komunikovat a při změně důležitých hesel může být požadováno, aby byl požadavek odeslán z kontaktního e-mailu, nebo z kontaktního telefonu (podobně ten, který byl zadán při registraci).


Na kontaktní email se zasílají zálohové faktury ve formátu HTML a důležitá upozornění. Je potřeba, aby v případě, že ho přestanete používat, jste nahlásili jeho změnu na jiný mail.


Co je to HTML

html, tvorba webových stránek

 

Hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language; HTML) je jazyk určen na vytváření webových stránek a jiných informací zobrazitelných ve webovém prohlížeči. Jakákoliv stránka (nebo její základ), kterou si prohlížíte ve svém webovém prohlížeči je udělána v tomto jazyku.

 

Z toho plyne, že pro úspěšnou tvorbu webových stránek je nutné ovládat tento jazyk, nebo používat nástroje, které intuitivně nabízejí bez znalosti tohoto jazyka možnost vytvářet stránky v HTML (jako např. Word, s tím rozdílem, že grafické zobrazení vašeho výtvoru uloží v HTML jazyce, jedná se o WYSIWYG editovaní stránek HTML, například programem Macromedia Dreamweaver, nebo Microsoft FrontPage). Nejpoužívanějšími nadstavbami HTML jsou Javascript a PHP, které umožňují tvořit dynamické www stránky.

 

HTML klade důraz spíš na prezentaci informací (odseky, fonty, váha písma, tabulky atd.) než na sémantiku (význam slov). Umožňuje vytvářet dokumenty obsahující text, hypertextové odkazy, multimediální a jiný obsah, formuláře, skripty a metainformace zobrazovatelné ve webovém prohlížeči. Jazyk HTML je textový t.j. umožňuje čtení a upravování přímo v textovém editoru. To jak stránka vypadá v HTML jazyce si můžete prohlédnout, pokud si dáte ve webovém prohlížeči zobrazit zdrojový kód stránky (CTRL+U).
 


Co je to PHP

php

 

Je open source skriptovací programovací jazyk, který se využívá zejména na programování klient-server aplikací (na straně serveru) a pro vývoj dynamických webových stránek. Jednoduše řečeno umožňuje tvorbu stránek, kterých obsah se na základě různých vstupů, nebo událostí mění, t.j. stránky nejsou statické. Ve většině případů se používá vepsaný přímo do HTML kódu stránky.
PHP je podporováno a aktivováno na straně web serveru, proto je jeho funkčnost závislá od toho, jaký hosting program máte objednán.
 


Co je to JavaScript

java script

 

JavaScript je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používán hlavně při tvorbě webových stránek podobně jako PHP. Na rozdíl od PHP se však kód vykonává na straně klienta (t.j. na počítači uživatele, není na serverech poskytovatele), co přináší specifické výhody i nevýhody pro jeho oblast použití. Hlavním přínosem je možnost vytvořit stránky dynamickejší, lépe spracovávat data (formuláře), nebo vytvořit stránky více přizpůsobeny specifickému prostředí uživatele.


Javascript je podporovaný Vašim prohlížečem, proto nezávisle od toho, jaký hosting program máte objednaný Javascript funguje podle toho, jaký používáte webový prohlížeč.


Co je to SQL

databáze, mysql

 

Structured Query Language (SQL) je počítačový jazyk na manipulaci s databází dat jako výběr, vkládání, úprava a mazání apod.. V současnosti je to nejpoužívanější jazyk tohoto druhu. V naší terminologii pod SQL rozumíme připravenou databázi, do které může uživatel vstupovat a využívat její obsah (podle svého uvážení) v souvislosti s provozovanou web aplikací. V souvislosti s www stránkami a většinou v spojitosti s PHP se v současnosti na platformách, na jakých tento hosting běží, nejčastěji používají MySQL a PostgreSQL.


SQL je podporováno a aktivováno na straně web serveru, proto je jeho funkčnost závislá od toho, jaký hosting program máte objednán.

 


Co je to redakční systém

redakční systém, webhosting

 

Redakční systém je specifický program, který se nainstaluje do Vašeho web prostoru a umožňuje vytvářet a spravovat Vaši www stránku bez znalosti programovacích jazyků, v kterých se standardně www stránky vytvářejí. Redakční systém poskytuje určitou míru komfortu, ale nesmíme zapomenout na fakt, že je to software, kterého přesnou funkčnost a kvalitu zabezpečení neznáte. Věnujte proto zvýšenou pozornost těmto tématům, častému aktualizování apod., aby se Vaše web aplikace nezávisle na zabezpečení serverů nestala potencionálním cílem útoku prostřednictvím slabin redakčního softwaru a jeho zabezpečení.


Pro funkčnost redakčního systému je často potřeba vybrat si takový webhostingový program, který obsahuje službu PHP a SQL.