Reklama na internetu

Internetová reklama pro www stránky

 

Nestačí pouze mít dobrou www stránku, uměním je umět ji na Internetu spropagovat.
Návštevníci na vaši www stránku nepřijdou jen tak.

 

Výhody reklamy na Internetu:

 • je levnější než jiné druhy reklamy
 • může si ji dovolit i malá, resp. začínající firma
 • interaktivita je hlavním rozdílem mezi reklamou na Internetu a reklamou v klasických médiích
 • návštěvník sám rozhoduje, čemu bude věnovat svojí pozornost, je aktivním příjemcem poselství, na rozdíl od jiných komunikačních médií
 • internetovou reklamu je možné výborně zacílit na zvolený segment návštěvníků
 • efekty plynoucí z reklamy můžete průběžně měřit a vyhodnocovat
 • pokud zjistíte, že reklamní kampaň je neefektivní, můžete ji hned zastavit, udělat změny v nastaveních kampaně, atd.

 

Možnosti propagace firmy a firemní web stránky:

 • internetové vyhledavače
 • internetové katalogy
 • srovnávače zboží
 • bannerová reklama
 • e-mail marketing
 • spřátelené www stránky
 • affiliate programy
 • odborní portály, odborné diskuse na Internetu
 • microsite
 • advergaming
 • virální marketing

 

V současnosti se dostává do popředí reklama v srovnávačích zboží a reklama ve vyhledávačích. Například většina malých a středních podniků v USA na Internetu využívá především e-mail marketing a optimalizuje web stránku pro vyhledavače (tzv. SEO). Oblíbená je placená reklama ve vyhledavačích (PPC - Pay Per Click ( v ČR Sklik na seznam.cz, Google AdWords pro google.cz), nebo v internetových katalozích.

Pokud máte dostatek peněz, doporučuje se načasovat reklamní kampaň současně na Internetu, i mimo něj, v různých médiích. Zákazník se doví o vašich produktech, o firmě z více reklamních kanálů a pravděpodobnost, že nakoupí se zvyšuje. Výsledkem působení různých médií je vyšší znalost firmy, značky, větší ovlivnění zákazníka.

 

Marketingové aktivity online a offline by měli být

 • integrovány
 • navzájem se podporovat
 • konzistentní
 • dobře načasovány

  

Sestavte si Plán marketingových aktivit pro reklamu na internetu

Vaše marketingové aktivity by měly být přesně naplánovány k určitému datu, nebo u nějaké příležitosti. Pokud je vaše podnikání sezónní, o to víc je potřeba správně načasovat aktivity.

Při plánování vašich marketingových aktivit dbejte na tyto kroky:

 • Udělejte si časový harmonogram marketingových aktivit v průběhu roka
 • Stanovte si datum spuštění jednotlivých kampaní
 • Definujte podrobně jak bude probíhat každá kampaň, kdo bude mít za co odpovědnost
 • Plánujte, kolik, jaký druh tovaru a za jakou cenu po dobu trvání kampaně prodáte,
 • Zjistěte objem zboží na skladě, případně doplňte zásoby, aby jste jej měli dost - vyhněte se tak delším dodacím lhůtám
 • Můžete mít reklamní kampaně k různým příležitostem- sezónní, ale i vlastní - např. výročí prodejny, firmy.