Propagace www stránky

 

Internetová reklama

 

Nestačí mít pouze dobrou web stránku, je potřeba jí umět na Internetu spropagovat.
Návštěvníci na váš web nepřijdou sami od sebe.

 

Výhody reklamy na Internetu:

 

 

 • je levnější proti jiným typem reklamy
 • může si jí dovolit i malá, resp. začínající firma
 • interaktivita je hlavním rozdílem mezi reklamou na Internetu a reklamou v klasických médiích.
 • návštěvník sám rozhoduje, čemu bude věnovat svou pozornost, je aktivním příjemcem poselství, na rozdíl od jiných komunikačních médií.
 • internetovou reklamu je možné výborně zacílit na zvolenou skupinu návštěvníků
 • efekty plynoucí z reklamy je možné průběžně měřit a vyhodnocovat
 • pokud zjistíte, že reklamní kampaň je neefektivní, můžete ji ihned zastavit, měnit nastavení kampaně, atd.

 

Možnosti propagace firmy a firemní web stránky:

 

 

 • internetové vyhledavače
 • internetové katalogy
 • bannerová reklama
 • e-mail marketing
 • zpřátelené www stránky
 • affiliate programy
 • odborní portály, odborné diskuse na Internetu
 • microsite
 • advergaming
 • virálny marketing

 

V současnosti se dostává do popředí textová reklama a reklama ve vyhledavačích. Například většina malých a středních podniků v USA na Internetu používá především e-mail marketing a optimalizuje web stránku pro vyhledavače (tzv. SEO). Oblíbená je placená reklama ve vyhledavačích (PPC - Pay Per Click ( v ČR SKLIK, nebo eTargetu, v Google AdWords, příp. na facebooku).

 

Pokud máte dostatek peněz, doporučujeme založit reklamní kampaň současně na Internetu i v médiích. Zákazník se doví o vašich produktech, o firmě z více reklamních kanálů a pravděpodobnost, že nakoupí se zvyšuje. Výsledkem působení různých médií je vyšší znalost firmy, značky, větší ovlivnění zákazníka.

 

Marketingové aktivity online a offline by měli být:

 

 • integrovány
 • navzájem se podporovat
 • konzistentní
 • dobře načasovány

 

Sestavte si Plán marketingových aktivit:


Vaše marketingové aktivity by měli být přesně naplánovány k určitému datumu nebo k nějaké příležitosti. O to víc je potřeba správně načasovat aktivity, pokud je vaše podnikání sezónní.

 

Při plánování vašich marketingových aktivit dbejte na tyto kroky:

 • Vypracujte si časový harmonogram marketingových aktivit v průběhu roku
 • Stanovte datum spuštění jednotlivých kampaní
 • Definujte podrobně jak bude probíhat každá kampaň, kdo bude nést za co odpovědnost
 • Plánujte, kolik, jaký druh tovaru a za jakou cenu v rámci kampaně prodáte,
 • Zjistěte objem zboží skladem, případně doplňte zásoby, aby jste ho měli dostatek a aby zákazníci nemuseli čelit dlouhým dodacím lhůtám 
 • Můžete mít reklamní kampaně k různým příležitostem- sezónní, ale i vlastní - např. výročí prodejny, firmy.