Jak zlepšit www stránku a internetový obchod?

Návrhy dalšího rozvoje www stránky

 

Základem pro rozvoj www stránky jsou statistiky z Vašeho webu. Pokud víte, co je špatné a co dobře, dokážete konat a přijmout další konkrétní opatření rozvoje webu. Dostatečné věnování pozornosti chování návštěvníků a postupné zlepšování webu mají vliv na zážitek z návštěvy webu.

 

Ve vaší firmě by jste měli uskutečňovat aktivity, které vedou k postupnému zlepšování nejenom www stránky, ale i celého Vašeho podnikání. Sledujte konkurenci a jejich počínání si na Internetu, poučte se z jejich úspěchů a neúspěchů a poznatky využijte na Vašem webu.

 

Proces postupného zlepšování založený na pěti krocích - R.A.D.A.R.:

 

  • 1. Reporting – pravidelné vypracovávání správ. Ve firmě stanovte, které ukazovatele budete sledovat v čase a vykazovat je v správách. I z hlediska času nemá smysl, aby jste sledovali velké množství parametrů. Pro Vás bude podstatné např. počet unikátních návštěvníků za sledované období, počet online objednávek, průměrná suma objednávky.

 

  • 2. Analýzy – získané ukazatele analyzujte a identifikujte trendy vývoje. Načrtněte si oblasti, které budou potřebovat zlepšení. Například zjistíte že ačkoliv Vaše stránka má vysokou návštěvnost, online prodej je nedostatečný. Může to být způsobeno např. problémem s vyplňováním objednávkových formulářů nebo nepřehledností web stránky. Tehdy Vám pomůže testování použitelnosti.

 

  • 3. Decision – Rozhodnutí – nebojte se udělat potřebné rozhodnutí. Lidé se bojí změn nebo nevědí, zda přinesou zlepšení současného stavu. Je důležité vědět se rozhodnout pro změnu, kt. Vám nabízí analýza. Doporučujeme dělat postupné změny, pokaždé měnit pouze jednu věc. Když změníte současně na webu víc věcí, nebudete vědět, co a jako mělo vliv na změnu sledovaných parametrů.

 

  • 4. Akcia – zapracujte změny do procesů v celé firmě, pokud je to potřebné, nejen na webu. Toto je nejdůležitější krok. Změny, uskutečněné ve firmě na základě analýz, jsou všeobecně lépe přijímány.

 

  • 5. Results – výsledky – vyhodnocujte reakce návštěvníků Vaší web stránky na změny, které jste uskutečnili. Vyhodnoťte zda přinesly změny pozitivní, negativní efekt ve srovnání se stavem před a po změně.

 

Pokud byly výsledky pozitivní, neuspokojte se s tímto konstatováním, zlepšení je potřeba uskutečňovat neustále.