Bannerová reklama

 

Využití bannerové reklamy v marketingu je široké, cílem bannerové reklamy může být například:

 

  • zvýšení návštěvností web stránky
  • přilákání nových návštěvníků
  • zvýšení podílu z online prodeje
  • změna spotřebitelského správání
  • zvýšení povědomí o značce
  • rast oblíbenosti značky
  • odlíšení značky od konkurence
  • změna image a vnímání značky

 

Grafická reklama je reprezentováná různými druhy reklamních formátů. Některé bannery umožňují poskytnout více informací, resp. použít při tvorbě bannera víc kreativity.

 

Nejrozšířenějším typem je full banner s rozměry 468x60 pixelů. Je nejvíc používaným typem banneru, co způsobilo, že návštěvníci Internetu si na něj postupně zvykli a začali ho ignorovat (tzv. bannerová slepota), čímž se snížil poměr kliknutí k počtu zobrazení banneru (Click Rate – CR) i z více jako 20% na 0,2 - 2%.

 

Při kampaních na zvýšení povědomí o značce, uvedení nového produktu na trh, nebo při průniku firmy na nové trhy, se používají rozsáhlejší Square bannery a Mrakodrapy (Skyscraper). Při těchto formátech reklamy je CR velice nízký 0,05 - 0,2% i když je inzertní plocha větší a viditelnější jako např. při full bannerech. Cílem velkých formátů reklamy je, aby návštěvník reklamní poselství viděl a zapamatoval si ho a ne dosažení maximálního CR.

 

Úspěšnost bannerové reklamy ovlivňuje:

 

 

  • kvalita reklamních formátů – jejich dostatečná kreativita, nápaditost.
  • velikost reklamy v kB, čím je velikost banneru větší, tím se pomaleji na web stránce načítá, co snižuje CR. Doporučují se bannery do velikosti 10 kB. Větší formáty, např. square bannery mají velikost i 30 kB

 

Bannerová, vs. reklama v PPC systémech


Bannerová reklama je vhodná tehdy, pokud cílem marketingových aktivit firmy je apelovat na emócie spotřebitelů a budování image a produktu firmy. V grafické kampani se dá výborně využít kreativita a originalita, aby reklamní poselství internetového návštěvníka zaujalo a ten si ho zapamatoval.

 

Textová reklama v PPC systémech je efektivní, ale není vhodná pro všechny marketingové cíle firmy. PPC reklamu je možné velice dobře zacílit, takže ji vidí pouze úzká skupina návštěvníků Internetu, která má o informace zájem. To je i největší omezení textové reklamy v PPC systémech.

 

PPC reklama se nevyužívá na zasažení velikého množství návštěvníků Internetu v krátkém časovém úseku. Návštěvníci ji mohou prohlídnout, hůř si zapamatují reklamní poselství. PPC reklama, na rozdíl od bannerové grafické reklamy, vůbec není vhodná na budování povědomí o značce (branding). Svojí formou je PPC reklama nejvíc vhodná na propagaci produktů, o kterých se spotřebitel rozhoduje racionálně.