Odborné portály a diskusie na Internete

 

Tento způsob propagace je možné využít zejména na budování značky. Formy poskytnutí odborného poradenství:

 

  • publikování odborných článků z oblasti, ve které podniká firma
  • diskusní fóra na Internetu – online komunity
  • e-mailové diskusní konference

 

Cílem je přesvědčit potenciální zákazníky o odbornosti firmy. Pokud budou rady přínosné pro potenciální zákazníky, přispěje to k zvýšení důveryhodnosti a povědomí o firmě, co má v konečném důsledku vliv na finanční ukazatele firmy.

 

Odborné články by měla firma publikovat nejen v specializované sekci na své web stránce, ale měla by se snažit i o jejich zveřejnění na odborných portálech, resp. v novinách. Problémem je umístění reklamního poselství v odborném článku nebo v diskusi. Pokud by se umístilo přímo v článku, redaktor by pravděpodobně odmítl jeho zveřejnění. Řešením je, že firma se pod článek podpíše, uvede stručné informace o autorovi, jeho odborných znalostech a uveřejní adresu své web stránky.

 

Čtenáři odborných portálů hledají informace, které firma poskytuje. Je vysoká pravděpodobnost, že mají zájem o nákup právě takových produktů, které nabízí firma. Návštěvníci takových portálů, resp. diskusních fór, jsou rozhodnuti uskutečnit nákupní rozhodnutí, ale hledají odbornou pomoc, dobrou radu, ohlas od existujících zákazníků, aby se rozhodli pro správný produkt, značku.

 

Pracovníci firmy by měli průběžně sledovat odborné diskuse, probíhající na Internetu a mají možnost získat významné podněty od účastníků diskuse. Firma může případně odpovědět na otázky a problémy, jestli uvést odkaz na více informací, které najdou účastníci diskuse na firemní web stránce.

 

Kromě diskusí, probíhajících přímo na Internetu, se pracovníci firmy mohou zapojit do e-mailových diskusních konferencí. V tomto případě se otázky a odpovědi zasílají prostřednictvím e-mailu všem registrovaným členům diskuse. I tehdy by pracovníci firmy neměli zapomenout uvést své jméno, zkušenosti a www kontakt na firmu.